Beleef de vrijheid!
Erlebe die Freiheit!
   Experience freedom!

Kerninformatie

Mission statement

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 is een historisch-educatief museum over de gebeurtenissen rond de nationale en internationale bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa in 1944 en 1945, alsook over de aanleidingen en gevolgen daarvan in mondiaal perspectief. Ook toont het museum de economische, politieke en culturele ontwikkelingen van wederopbouw en internationale samenwerking in Europa na 1945. Tevens wordt de bevrijdingsgeschiedenis herdacht en in relatie gebracht met de actuele thematiek van democratie, vrijheid en mensenrechten in de wereld.

Vanuit historisch perspectief bevindt het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 zich op een unieke plaats: in september 1944 vond hier tijdens Operatie Market Garden één van de de grootste luchtlandingsoperaties uit de geschiedenis plaats. Enkele maanden later, in februari 1945, startte vanuit dit inmiddels bevrijde gebied het immense Rijnlandoffensief, ten gevolge waarvan grote delen van Duitsland en Nederland door de geallieerden werden ingenomen en vervolgens de basis werd gelegd voor de algehele bevrijding van West-Europa.

Taken en doelstellingen

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 toont de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa over de periode 1944-1945 geplaatst in een mondiale en regionale context. Als voor- en uitlopers worden tevens de perioden 1918-1944 en 1945-1955 belicht.
Uitgaande van bovenstaande zijn de hoofdtaken van het museum:
- het verzamelen, bewaren en professioneel conserveren van objecten in brede zin die onder de inhoud van het museum vallen, zoals voorwerpen, foto's, ooggetuigenverslagen, kaarten, enz.;
- het tentoonstellen of op andere wijze toegankelijk maken van de collectie voor alle doelgroepen van het museum;
- het onderzoeken van deze collectie;
- het middels de collectie realiseren van de doelstellingen van het museum.

Collectie

De kerncollectie bevat alle objecten die direct met de bevrijdingsgeschiedenis (de periode 1944-1945) te maken hebben. Deze bevat zowel burger- als militaire objecten op drie niveau’s: regionaal, nationaal, internationaal. Juist vanwege de brede geografische reikwijdte van de museumcollectie en de hoofdthematiek van het museum, bevrijding (met een centrale plaats voor de burger en de gewone soldaat i.p.v. alleen krijgstactieken), is er van concurrentie met andere (soortgelijke) musea in de regio en elders in het land geen sprake. 

Ondersteunende collectie:
Objecten buiten de periode 1944/1945 (de periodes 1918-1944 en 1945-1955) in tentoonstelling en depot worden als ondersteunende collectie beschouwd. 20% Van de totale museumcollectie is ondersteunend.

Zie ook: Collectie

Nieuwbouwplannen

Het Bevrijdingsmuseum maakt zich op voor de toekomst. Modernisering en uitbreiding zijn noodzakelijk en dit vergt een totaalplan voor nieuwbouw en herinrichting. Het nieuwe museum zal groeien in omvang van 2.250 m² naar 3.000 m² en zal innovatie en moderne presentatietechnieken combineren met authenticiteit in historische objecten en verhalen. Het museum zal een forse internationaliseringsslag maken en zich mede daardoor ook sterk op het gebied van Nordrhein-Westfalen richten.

Zie ook: Nieuwbouwplannen 

Zoek:

NIEUWS

 • Zomerprogramma Bevrijdingsmuseum 2017

  Tijdens de maanden juli en augustus in 2017 is er weer van alles te beleven in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek.
  Lees verder..
 • Presentatie 'Geallieerde vrouwen in WO2'.

  Presentatie door muziekhistoricus Hugo Keesing.
  Lees verder..
 • Rondleidingen voor blinden en slechtzienden

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek biedt ook in 2017 een tweetal themarondleidingen aan voor mensen met een visuele beperking. Het thema van deze rondleidingen is ‘Neem de oorlog onder handen’.
  Lees verder..
 • Rosie the Riveter

  Hulde aan de vrouwen die werkten voor de vrijheid
  Lees verder..
 • Syrische vluchtelingen vertellen hun verhaal

  De Syriërs en hartsvrienden Mohammed Obeido (38) en Mahmoud Shikhali (27) vertellen op 2 mei a.s. over hun vlucht vanuit Syrië naar Nederland in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.
  Lees verder..

ARCHIEF


JA, IK WORD VRIEND!

Ik help het museum met € 20,- of meer om verder te werken aan haar doelstellingen. Eén van de doelstellingen is het in beeld brengen van de gebeurtenissen rond de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa. Ook besteedt het museum aandacht aan de thematiek van democratie, mensenrechten en vrijheid. Lees hier meer over uw vriendschap.  Banknummer: RABO117428876, IBAN: NL14RABO0117428876, BIC/SWIFT: RABONL2U.