Beleef de vrijheid!
Erlebe die Freiheit!
   Experience freedom!

Organisatie

 'Leven is meervoud van lef’ (Loesje)

Uit de geschiedenis ontstond een modern museum op één van de mooiste plekken van Nederland. Tussen de heuvels en bossen van Groesbeek is het verleden tot leven gebracht in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.

Mission Statement

Het Bevrijdingsmuseum is een historisch-educatief museum over de gebeurtenissen rond de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa in 1944 en 1945, alsook over de aanleidingen en gevolgen daarvan in regionaal en internationaal perspectief. Ook toont het museum de economische, politieke en culturele ontwikkelingen van wederopbouw en internationale samenwerking in Europa na 1945. Tevens wordt de bevrijdingsgeschiedenis herdacht en in relatie gebracht met de actuele thematiek van vrijheid, democratie en mensenrechten.
Het NBM is aangesloten bij de NMV en heeft het keurmerk Geregistreerd Museum.

Lees meer onder Kerninformatie.

Het Team

De Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 heeft 5 beroepskrachten in dienst. Daarnaast zijn er 120 vrijwilligers voor het museum actief.
Het dagelijks bestuur is in handen van directeur drs. Wiel P.H. Lenders.
Vertrouwenspersoon: Hans Bredewoud, coördinator personeelszaken. Telefonisch te bereiken via 024-3978078. 

Informatie ANBI-Registratie

Naam: Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Fiscaal nummer: NL008166341B01
RSIN: 41057053
Lees meer onder giften en de fiscus

Contactgegevens

Bezoekadres: Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Postadres: Postbus 144, 6560 AC Groesbeek
Tel: 024-3974404
www.bevrijdingsmuseum.nl

Statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:
a. Het oprichten en in stand houden van een historisch museum over de gebeurtenissen rond de nationale bevrijdingsgeschiedenis van Nederland in 1944 en 1945, over de aanleidingen en gevolgen daarvan in internationaal perspectief alsook over de gebeurtenissen rond de regionale bevrijdingsgeschiedenis van het Rijk van Nijmegen; een en ander met inachtneming van het vigerende beleidsplan.
b. De bevrijdingsgeschiedenis te herdenken, op actuele wijze levend te houden en een blijvende waarschuwing te laten zijn, voor met name de Europese jeugd, tegen fascisme, discriminatie en intolerantie.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het verzamelen van objecten, ooggetuigeverslagen, foto's, kaarten en andere voorwerpen van historisch belang om in het museum ten toon te stellen en te bestuderen.
b. De huisvesting en het beheer van het museum.
c. Alle overige middelen die wettelijk zijn toegestaan.

Beleidsplan conform ANBI

De werkzaamheden
Het Bevrijdingsmuseum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, niet gericht op het maken van winst, die de getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, registreert, documenteert en wetenschappelijk onderzoekt, behoudt en presenteert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. Deze omschrijving stemt overeen met de definitie van het begrip ‘museum’ die de ICOM (International Council of Museums) hanteert. De werkzaamheden en activiteiten van het Bevrijdingsmuseum staan beschreven in het meerjarig Beleidsplan en de Jaarverslagen.

Werving van gelden
- Verkoop entreebewijzen
- Subsidies
- Donaties
- Bijdragen door vrienden van het museum
- Sponsoring
- Overige inkomsten

Vermogensbeheer
Er is sprake van een beperkt vermogen bestaande uit het eigen vastgoed.

Vermogensbesteding
Ten behoeve van de exploitatie van het museum.

Bestuurssamenstelling

P. Wilbers (voorzitter)
mr. A.G.J. Knuiman (penningmeester en secretaris)
H. Jansen (lid)
dr. C. Brand (lid)
mr. H. Verheijen (lid)

Directeur

Drs. W.P.H. Lenders

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De directeur en de overige werknemers zijn ingeschaald in een door het museum gehanteerde loonstructuur.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het Bevrijdingsmuseum presenteerde in 2014 de vaste collectie. Daarnaast toonde het museum de volgende tijdelijke exposities 'Van Drees tot Frank Sinatra’, ‘Routes of Liberation’ en ‘Soldiers’. Ook werd de samenwerking verder geïntensiveerd met de Liberation Route Europe alsook het herdenkingsjaar 70 jaar Market Garden Groesbeek en het Euregioproject  ‘Der Weg in die Freiheit’ uitgevoerd.


Financiële verantwoording

Klik hier

 

Zoek:

NIEUWS

 • Verlenging expositie ‘Karl Leisner’

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek zal de kleine expositie ‘Karl Leisner, 1915-1945, Märtyrer und Seliger’ wegens succes tentoonstellen t/m 31 maart 2018.
  Lees verder..
 • Filmprogrammering 2018 'Krieg am Niederrhein '

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek laat in februari en maart 2018 weer een aantal vertoningen zien van de filmklassieker 'Krieg am Niederrhein'.
  Lees verder..
 • Mysterieuze ontdekking in ‘Mijn Kamp’

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek heeft een bijzondere ontdekking gedaan:
  Lees verder..
 • “Erkenne dich selbst! Verantwoordelijk voor je Vrijheid”

  Op woensdag 31 januari a.s. om 17.00 uur wordt het zogeheten Obelisk Monument geplaatst in de Erekoepel van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.
  Lees verder..
 • Rondleiding voor blinden en slechtzienden

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek biedt ook in 2018 een aantal rondleidingen aan speciaal voor mensen met een visuele beperking.
  Lees verder..

ARCHIEF


JA, IK WORD VRIEND!

Ik help het museum met € 20,- of meer om verder te werken aan haar doelstellingen. Eén van de doelstellingen is het in beeld brengen van de gebeurtenissen rond de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa. Ook besteedt het museum aandacht aan de thematiek van democratie, mensenrechten en vrijheid. Lees hier meer over uw vriendschap.  Banknummer: RABO117428876, IBAN: NL14RABO0117428876, BIC/SWIFT: RABONL2U.