Beleef de vrijheid!
Erlebe die Freiheit!
   Experience freedom!

Naar een nieuw Bevrijdingsmuseum

 

Het Bevrijdingsmuseum maakt zich op voor de toekomst. Modernisering en uitbreiding zijn noodzakelijk en dit vergt een totaalplan voor nieuwbouw en herinrichting. Het nieuwe museum zal groeien in omvang van 2.250 m² naar 3.000 m² en zal innovatie en moderne presentatietechnieken combineren met authenticiteit in historische objecten en verhalen. Het museum zal een forse internationaliseringsslag maken en zich mede daardoor ook sterk op het gebied van Nordrhein-Westfalen richten.

Missie

Het Bevrijdingsmuseum is een historisch-educatief museum dat het grensoverschrijdende vrijheidsverhaal vertelt van de Tweede Wereldoorlog, de voorgeschiedenis, de na-oorlogse ontwikkelingen en de relatie met de actualiteit. Het museum beoogt d.m.v. multiperspectieve kennisoverdracht, ervaren/beleven en interactie, historisch besef tot stand te brengen in relatie tot de hedendaagse vraagstukken rond vrijheid, democratie en mensenrechten. Daarmee is het museum bestaansverhelderend en levert het een bijdrage aan kritisch burgerschap.

Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen

Er wordt een breed Europees verhaal verteld met meerdere geografische en informatielagen: spannend, uitdagend en avontuurlijk. Daarnaast worden belangrijke thema’s benaderd vanuit een multiperspectiveapproach. Op deze wijze worden historische thema’s in een bredere context geplaatst en wordt de complexiteit van concepten en begrippen zoals ‘vrijheid’, concreet en begrijpelijk. In de uitwerking van storyline naar expositie zal de vertaalslag worden gemaakt naar het concrete en het persoonlijke.

Ligging en geschiedenis

Het Bevrijdingsmuseum is gelegen in een prachtig Gelders landschap. Het is het enige WO2-museum dat gesitueerd is in zowel het gebied van Operatie Market Garden als het Rijnlandoffensief. Het Nederlands-Duitse grensgebied speelde een hoofdrol op het wereldtoneel in de laatste twee oorlogsjaren, met grote gevolgen voor de burgerbevolking.

Een museum voor een breed publiek

Het nieuwe Bevrijdingsmuseum richt zich op een brede doelgroep bestaande uit scholieren, gezinnen, dagrecreanten, buitenlandse toeristen en special interest groups. Dit publieksbereik zal ook voor de regio een positieve impuls geven aan cultuur, toerisme en vrije tijd.

Samenwerking als uitgangspunt

Het museum zoekt naar een optimale samenwerking en afstemming met regionale, nationale en internationale partners die zich bezighouden met het beheren en presenteren van oorlogserfgoed, de actuele vrijheidsboodschap, educatie en cultuurtoerisme. Het nieuwe museum zal de bestaande samenwerkingen voortzetten, uitbreiden en intensiveren.

Investeringen en tijdsplanning

Het huidige gebouw is technisch aan zijn einde. Nieuwbouw en herinrichting zijn noodzakelijk. De kosten van de sloop, bouw en inrichting bedragen € 6,5 miljoen exclusief BTW. Het streven is om het nieuwe museum operationeel te ­hebben vóór het begin van de 75-jarige vieringen en herdenkingen van WO2 (vanaf D-Day juni 2019). Terugrekenend betekent dit dat de bouwperiode zal plaatsvinden in 2017 en 2018 en de voorbereidende periode in 2016.

Lees hier het uitgebreide bedrijfsplan

Zoek:

NIEUWS

 • Verlenging expositie ‘Karl Leisner’

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek zal de kleine expositie ‘Karl Leisner, 1915-1945, Märtyrer und Seliger’ wegens succes tentoonstellen t/m 31 maart 2018.
  Lees verder..
 • Filmprogrammering 2018 'Krieg am Niederrhein '

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek laat in februari en maart 2018 weer een aantal vertoningen zien van de filmklassieker 'Krieg am Niederrhein'.
  Lees verder..
 • Mysterieuze ontdekking in ‘Mijn Kamp’

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek heeft een bijzondere ontdekking gedaan:
  Lees verder..
 • “Erkenne dich selbst! Verantwoordelijk voor je Vrijheid”

  Op woensdag 31 januari a.s. om 17.00 uur wordt het zogeheten Obelisk Monument geplaatst in de Erekoepel van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.
  Lees verder..
 • Rondleiding voor blinden en slechtzienden

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek biedt ook in 2018 een aantal rondleidingen aan speciaal voor mensen met een visuele beperking.
  Lees verder..

ARCHIEF


JA, IK WORD VRIEND!

Ik help het museum met € 20,- of meer om verder te werken aan haar doelstellingen. Eén van de doelstellingen is het in beeld brengen van de gebeurtenissen rond de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa. Ook besteedt het museum aandacht aan de thematiek van democratie, mensenrechten en vrijheid. Lees hier meer over uw vriendschap.  Banknummer: RABO117428876, IBAN: NL14RABO0117428876, BIC/SWIFT: RABONL2U.