Beleef de vrijheid!
Erlebe die Freiheit!
   Experience freedom!

Naar een nieuw Bevrijdingsmuseum

 

Het Bevrijdingsmuseum maakt zich op voor de toekomst. Modernisering en uitbreiding zijn noodzakelijk en dit vergt een totaalplan voor nieuwbouw en herinrichting. Het nieuwe museum zal groeien in omvang van 2.250 m² naar 3.000 m² en zal innovatie en moderne presentatietechnieken combineren met authenticiteit in historische objecten en verhalen. Het museum zal een forse internationaliseringsslag maken en zich mede daardoor ook sterk op het gebied van Nordrhein-Westfalen richten.

Missie

Het Bevrijdingsmuseum is een historisch-educatief museum dat het grensoverschrijdende vrijheidsverhaal vertelt van de Tweede Wereldoorlog, de voorgeschiedenis, de na-oorlogse ontwikkelingen en de relatie met de actualiteit. Het museum beoogt d.m.v. multiperspectieve kennisoverdracht, ervaren/beleven en interactie, historisch besef tot stand te brengen in relatie tot de hedendaagse vraagstukken rond vrijheid, democratie en mensenrechten. Daarmee is het museum bestaansverhelderend en levert het een bijdrage aan kritisch burgerschap.

Het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen

Er wordt een breed Europees verhaal verteld met meerdere geografische en informatielagen: spannend, uitdagend en avontuurlijk. Daarnaast worden belangrijke thema’s benaderd vanuit een multiperspectiveapproach. Op deze wijze worden historische thema’s in een bredere context geplaatst en wordt de complexiteit van concepten en begrippen zoals ‘vrijheid’, concreet en begrijpelijk. In de uitwerking van storyline naar expositie zal de vertaalslag worden gemaakt naar het concrete en het persoonlijke.

Ligging en geschiedenis

Het Bevrijdingsmuseum is gelegen in een prachtig Gelders landschap. Het is het enige WO2-museum dat gesitueerd is in zowel het gebied van Operatie Market Garden als het Rijnlandoffensief. Het Nederlands-Duitse grensgebied speelde een hoofdrol op het wereldtoneel in de laatste twee oorlogsjaren, met grote gevolgen voor de burgerbevolking.

Een museum voor een breed publiek

Het nieuwe Bevrijdingsmuseum richt zich op een brede doelgroep bestaande uit scholieren, gezinnen, dagrecreanten, buitenlandse toeristen en special interest groups. Dit publieksbereik zal ook voor de regio een positieve impuls geven aan cultuur, toerisme en vrije tijd.

Samenwerking als uitgangspunt

Het museum zoekt naar een optimale samenwerking en afstemming met regionale, nationale en internationale partners die zich bezighouden met het beheren en presenteren van oorlogserfgoed, de actuele vrijheidsboodschap, educatie en cultuurtoerisme. Het nieuwe museum zal de bestaande samenwerkingen voortzetten, uitbreiden en intensiveren.

Investeringen en tijdsplanning

Het huidige gebouw is technisch aan zijn einde. Nieuwbouw en herinrichting zijn noodzakelijk. De kosten van de sloop, bouw en inrichting bedragen € 6,5 miljoen exclusief BTW. Het streven is om het nieuwe museum operationeel te ­hebben vóór het begin van de 75-jarige vieringen en herdenkingen van WO2 (vanaf D-Day juni 2019). Terugrekenend betekent dit dat de bouwperiode zal plaatsvinden in 2017 en 2018 en de voorbereidende periode in 2016.

Lees hier het uitgebreide bedrijfsplan

Zoek:

NIEUWS

 • Syrische vluchtelingen vertellen hun verhaal

  De Syriërs en hartsvrienden Mohammed Obeido (38) en Mahmoud Shikhali (27) vertellen op 2 mei a.s. over hun vlucht vanuit Syrië naar Nederland in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.
  Lees verder..
 • Bevrijdingsconcert 'Vrede en Vrijheid'

  Vivace zangvereniging Millingen, het saxofoon ensemble Fanfare St. Cecilia en het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 organiseren op zaterdag 29 april a.s. om 19.30 uur een Bevrijdingsconcert in de Protestantse Kerk te Groesbeek.
  Lees verder..
 • Rosies en Blitzmädchen. Vrouwen tijdens WO2 in democratisch Amerika en Nazi-Duitsland

  Op 6 april a.s. vindt de eerste presentatie plaats die gehouden wordt in het kader van 'Rosie the Riveter".
  Lees verder..
 • Vier de Bevrijding in het Bevrijdingsmuseum!

  30-jarig jubileum Bevrijdingsmuseum en doorlopende festiviteiten
  Lees verder..
 • Grensoverschrijdende samenwerking in het licht van verleden en toekomst

  “Het verleden vergeten” of “tegen het vergeten”. Nederland en Duitsland zijn buren met dikwijls een diversiteit van meningen; soms een zegen en soms een vloek.
  Lees verder..

ARCHIEF


JA, IK WORD VRIEND!

Ik help het museum met € 20,- of meer om verder te werken aan haar doelstellingen. Eén van de doelstellingen is het in beeld brengen van de gebeurtenissen rond de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa. Ook besteedt het museum aandacht aan de thematiek van democratie, mensenrechten en vrijheid. Lees hier meer over uw vriendschap.  Banknummer: RABO117428876, IBAN: NL14RABO0117428876, BIC/SWIFT: RABONL2U.