Beleef de vrijheid!
Erlebe die Freiheit!
   Experience freedom!

Aanbestedingen

1. Inleiding

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum zoekt voor een onlangs toegekend Interreg Project (operationele looptijd 01.01.2018-31.12.2020) een externe projectmanager, die verantwoordelijk zal zijn voor diverse taken binnen de samenwerking van 11 Duitse en Nederlandse musea en wetenschappelijke instellingen.

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 is Lead Partner en initiatiefnemer van een Interreg Project in de Euregio Rijn-Waal ter waarde van ruim 1,7 miljoen Euro en een 3,5 jarige projectlooptijd van medio 2017 - einde 2020. Voor de algehele projectcoördinatie en -communicatie binnen meerdere projectonderdelen, evenals de administratieve afhandeling zoeken wij een dienstverlener, die regelmatig op locatie van het museum de projectbegeleiding kan managen.

2. Beschrijving van de opdracht


Inhoud
Een collectief van 11 Nederlandse en Duitse musea, cultuurhistorische organisaties en instituten willen een geheel nieuw multiperspectief, bilateraal platform creëren waarin de gezamenlijke Duits-Nederlandse geschiedenis vanaf 1914 tot het heden opnieuw wordt gedefinieerd en gepresenteerd.

In het Shared History Research Lab werken historici van de Nederlandse en Duitse projectpartners aan een nieuwe verhaallijn over deze grensregio, beide landen, Europa en de museale presentatie hiervan. Deze personen zijn afkomstig van universiteiten, musea en onderzoeksinstellingen. Het gedeelde (gezamenlijke) verleden wordt onderzocht en de vele Duitse en Nederlandse narratieven worden op elkaar afgestemd en besproken. Hierdoor komen alle partners tot een nieuw grensoverschrijdend historisch narratief, dat meerdere perspectieven laat zien en verenigt.

Dit onderzoek zal in een serie van werkgroepen, workshops, symposia, seminars en panels worden uitgevoerd. Aan deze bijeenkomsten nemen zowel de projectpartners deel als ook externe deelnemers.

De uit deze research periode uitgewerkte multiperspectieve Nederlands-Duitse storyline wordt vervolgens in drie museale presentaties vormgegeven.

 1. Nieuwe vaste tentoonstelling in het Bevrijdingsmuseum (tegelijkertijd met de opening van een nieuw museumpand medio 2019)
 2. Vaste deeltentoonstelling in het nieuw te openen LVR-Niederrheinmuseum Wesel (heropening vaste tentoonstelling in het jaar 2020).
 3. Reizende tentoonstelling die tijdens de projectlooptijd bij alle projectpartners (Duitse en Nederlandse musea) wordt getoond (2019-2020).
 4.  

Het Interreg Project en de activiteiten van het projectmanagement zijn verdeeld over de volgende projectonderdelen:

1. Algehele projectmanagement en PR

 1. Organiseren van bijeenkomsten
 2. Contractmanagement
 3. Interne communicatie met partners
 4. Coördineren van vragen en activiteiten van partners
 5. Toezicht op Interreg vereisten
 6. Internationale perszaken en PR
2. Organiseren en begeleiden van diverse werkbijeenkomsten van de projectpartners (Research Lab)
 1. Pressure cook meetings
 2. Workshops
 3. Panels
 4. Organiseren van locaties, catering en mankracht
3. Projectpromotie
 1. Algemene marketingactiviteiten in Duitsland en Nederland
 2. Coördineren van drukwerk en overige print & AV
 3. Toezicht op Interreg vereisten in de marketing van partners
4. Projectadministratie
 1. Organiseren van de afroep van subsidiegelden voor 11 partners
 2. Communicatie met het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal
 3. Begeleiden van partners inzake hun projectadministratie
Het projectmanagement wordt geschat op gemiddeld ca. 8-15 uren per week.

 

Uitgangspunten en voorwaarden

 • De aangewezen persoon voor het projectmanagement van dit Interreg Project dient 2-talig te zijn en vloeiend in woord en schrift (Nederlands en Duits). Engels is een pré.

 • Het projectmanagement dient tevens voor de gehele periode door een en dezelfde persoon worden uitgevoerd gezien de aard van het project. Voor de succesvolle aansturing van een team van 11 tot 15 Duitse en Nederlandse historici, wetenschappers en museumdeskundigen in beide landen is de opbouw van een goede samenwerking en vertrouwensband essentieel. Personeelswissel is derhalve niet wenselijk.

 • Prijsopgave dient als totaal voor alle bovengenoemde vier activiteiten (algemeen projectmanagement en PR, Organisatie Research Lab, Projectpromotie en Projectadministratie) voor de gehele looptijd van het project (01.02.2018-31.12.2020) worden ingediend.

 • Facturatie geschiedt maandelijks naar rato van de daadwerkelijk gewerkte uren.

 • De projectmanager is minimaal 1 dag à 8 uren per week beschikbaar op locatie van de opdrachtgever. Overige werkzaamheden kunnen vanuit een andere werklocatie worden uitgevoerd.

 • De uren worden in overleg uitgevoerd en kunnen met verloop van het project per week variëren.

 • De projectmanager is tijdens de gewone werktijd telefonisch bereikbaar voor opdrachtgever en projectpartners.

 • Het volume van het project wordt ingeschat op 1.000-1.200 uren in t/m 2020.

3. Beschrijving van de eisen en criteria

Dienstverleners zonder eigen vervoer komen niet in aanmerking voor deze opdracht omdat de projectpartners verspreid liggen in Duitsland (Bonn, Düsseldorf, Wesel, Weeze) en Nederland (Amsterdam, Nijmegen, Groesbeek, Aalten).

Wij verwachten van opdrachtnemer:

 • ervaren projectmanager met track record in de grensoverschrijdende samenwerking
 • ervaren in de regelgeving en afhandeling van Interreg projecten
 • tweetaligheid (Nederlands en Duits)
 • strategisch en analytisch hoog denk- en werkniveau
 • ervaren in de internationale marketing en communicatie
 • ervaren in de budgetbeheersing
 • ervaring in de culturele sector is een pré
Selectiecriteria voor de opdrachtverstrekking:
 • track record Interreg ervaring (internationale samenwerking)
 • tweetaligheid (Nederlands en Duits)
 • marketingdeskundigheid
 • 3 jaar beschikbaarheid
 • rijbewijs

4. Beschrijving van de procedure

Inschrijvingen en offertes kunnen per post worden ingediend t/m 26.01.2018 aan:

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
T.a.v. Drs. Wiel P. H. Lenders
Postbus 144
6560 AC Groesbeek

Eind januari 2018 zal de opdracht worden verstrekt.

Inlichtingen- of vragenronde

Voor inlichtingen en vragen kunt u t/m 19 januari 2018 contact opnemen met Wiel Lenders.

Evtl. vragen en antwoorden over aanbestedingsstukken worden indien van toepassing naar alle inschrijvers toegezonden. Op basis van eventuele additionele informatie kunnen alle inschrijvers hun offerte aanpassen.

Uitgangspunten

De door inschrijvers ingediende stukken en offertes zullen niet worden geretourneerd. Bij inschrijving gaat inschrijver automatisch akkoord met de gehele inhoud van de aanbesteding. De offerte kan zowel in het Nederlands als ook Duits worden ingediend. De geldigheid van de offertes reikt minimaal tot 31.02.2018.

Zoek:

NIEUWS

 • Programma 5 mei 2018 - Bevrijdingsfestival

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek organiseert ook dit jaar op 5 mei een Bevrijdingsfestival met een feestelijk programma van 10.00-16.30 uur in en rondom het museum met o.a. live muziek en verschillende festiviteiten voor het hele gezin.
  Lees verder..
 • De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal

  Het communistisch verzet kent een turbulente geschiedenis. De communisten kwamen als eersten in Nederland in verzet tegen het fascisme.
  Lees verder..
 • Voorjaarsprogramma Bevrijdingsmuseum 2018

  In april en mei organiseert het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek weer volop activiteiten voor jong en oud.
  Lees verder..
 • Informatiecentrum WO II komt in Nijmegen

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 en de gemeente Nijmegen gaan, met ondersteuning van Provincie Gelderland en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), een Informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog realiseren.
  Lees verder..
 • Verlenging expositie ‘Karl Leisner’

  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek zal de kleine expositie ‘Karl Leisner, 1915-1945, Märtyrer und Seliger’ wegens succes tentoonstellen t/m 31 maart 2018.
  Lees verder..

ARCHIEF


JA, IK WORD VRIEND!

Ik help het museum met € 20,- of meer om verder te werken aan haar doelstellingen. Eén van de doelstellingen is het in beeld brengen van de gebeurtenissen rond de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa. Ook besteedt het museum aandacht aan de thematiek van democratie, mensenrechten en vrijheid. Lees hier meer over uw vriendschap.  Banknummer: RABO117428876, IBAN: NL14RABO0117428876, BIC/SWIFT: RABONL2U.